Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo vas da nas pozovete telefonom na broj 068/174-230 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@helanke.me i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavijestićemo vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 068/174-230, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@helanke.me i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavijestićemo vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo vas pozovite nas telefonom na broj 068/174-230, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@helanke.me i opišete kakav problem imate.

Rokovi za prigovor su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Troškovi koji proisteknu iz osnovane reklamacije, u slučaju kada kupac dobije artikal različit od poručenog, odnosno kada artikal nije saobrazan ugovoru, padaju na teret prodavca.

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Napomena: Potvrdom porudžbine, klikom na taster „NARUČITE“, saglasni ste sa prethodno navedenim uslovima koji se odnose na reklamaciju.