Uslovi korišćenja i prodaje

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE “VLAKASH” BIJELO POLJE
OBROV BB BIJELO POLJE Registarski broj: 50923911
PIB: 03304809
Šifra djelatnosti: 4771

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. list CG”, br. 2/2014, 6/2014 – ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019) privredno društvo „VLAKASH“ d.o.o. svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.helanke.me

O B A V J E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.helanke.me obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE “VLAKASH” BIJELO POLJE, Obrov bb Bijelo Polje, registarski broj: 50923911, PIB: 03304809;

– da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.helanke.me ;
– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše prodajne internet stranice www.helanke.me smatra prodajom na daljinu;
– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.helanke.me posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
– da su fotografije artikala koje su objavljene na sajtu www.helanke.me date simbolično i u odnosu na njih postoji mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije (npr.odstupanje u boji) koje neće uticati na specifikaciju samog proizvoda;
– da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal na sajtu www.helanke.me ;
– da se mogućnost kupovine robe pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ili prethodnu ponudu i to naročito umanjenje cijene (sniženje, rasprodaja, akcijska prodaja i promotivna prodaja), posebni uslovi prodaje, obećanje nagrade, dodatni proizvod bez naknade (prateći poklon), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.helanke.me ;
– da se kupljena roba isporučuje u roku od 2 do 5 dana putem kurirske službe, na način kako je to definisano ovdje;
– da je usluga isporuke robe besplatna;
– da potrošač prilikom kreiranja porudžbine pritiskom na taster „NARUČITE“ preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.helanke.me plaća pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
– da ukoliko nakon prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamijeni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovdje;
– da ukoliko nakon prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamijeni za drugi artikal, koji može biti iste ili veće cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamijeniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovdje;
– da ukoliko nakon prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovdje;
– da u slučaju kada isporučena roba nije saobrazna ugovoru Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na način kako je to definisano ovdje;